Bli en del av Bryggeriaktiebolaget Nya Victoria!

Vill du vara en av oss som driver ölkulturens utveckling i Skaraborg framåt?

Efter flera år av småskaligt bryggande men med stadig ökning av vår producerade volym ser vi nu att vi att vi står inför en stor ökning av efterfrågan på våra drycker. För att möta detta behöver vi göra investeringar.
Bryggeriet har de första åren producerat omkring 5 000 liter per år. Under 2019 gjordes en satsning för att aktivt öka bryggeriets storlek och ta oss vidare till högre volymer. Vi ser nu att detta börjar ge frukt och prognosen pekar uppåt. Men större volym kräver mer utrustning och innebär mer arbete!
För att klara detta behöver vi er hjälp!

Vi vill att du köper aktier i Nya Victoria och är med oss på en resa mot större volym, nya marknader, en bryggeripub och mycket annat roligt. Vi vill helt enkelt att du blir en del av Bryggeriaktiebolaget Nya Victoria!

Erbjudandet

Bryggeriaktiebolaget Nya Victoria erbjuder härmed alla att investera i bolaget genom att köpa aktier.

Investeringsvillkor

  • Maximalt kommer 180 000 aktier á 5 kronor styck att emitteras.
  • För att genomföra emissionen krävs att minst 60 000 aktier tecknas.
  • Aktierna säljs i poster om 4000 aktier till ett värde av 20 000 kronor per post.
  • Tilldelning av aktier kommer att ske för att skapa en bred ägarbas.

Vad får man?

Alla som investerar i bolaget får ett gåvopaket med utvalda profilprodukter samt:

  • Bli del av vår resa
  • En andel i ett lovande bryggeri
  • Inbjudan till årlig delägarmiddag
  • Inbjudan till exklusiva delägarevent

Hur gör jag?

Ladda ner det kompletta Investeringsmemorandumet, läs igenom och på slutet finns ett formulär att fylla i och skicka in.

Sista datum för att teckna aktier är den 30 september 2020.